დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ცხელი ხაზი - 15 05

ორშაბათი - პარასკევი 09:00 - 18:00

2017 წლიდან მოყოლებული, საქართველოში ფუნქციონირებს საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ცენტრი, რომლის ფუნქციონირებას 2020 წლიდან უზრუნველყოფს სსიპ – დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

ამჟამად, საქართველოში საერთაშორისო დაცვით სარგებლობს დაახლოებით 1500 პირი და შესაბამისად, მათი ინტეგრაციის საკითხი დღის წესრიგში დგას. ამასთანავე, ინტეგრაციის ცენტრის გახსნა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში ნაკისრ ვალდებულებას წარმოადგენდა, რომელიც წარმატებით შესრულდა.

ინტეგრაციის ცენტრში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირებს აქვთ საშუალება შეისწავლონ ქართული ენა, გაეცნონ მოქმედი კანონმდებლობის საბაზისო პრინციპებს, ქვეყნის მოკლე ისტორიასა და კულტურულ თავისებურებებს, რაც ხელს შეუწყობს მათი შემდგომი ინტეგრაციის პროცესს.

ცენტრში საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირებს იმ სახელმწიფო პროგრამების შესახებ გაუწევენ კონსულტაციებს, რომლებსაც მათ საქართველო ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, განათლებისა და დასაქმების მიმართულებით სთავაზობს.

ინტეგრაციის ცენტრის კეთილმოწყობა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვა განხორციელდა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაფინანსებით.

ცენტრის ადმინისტრირებისა და ბენეფიციარებისთვის ინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების მიზნით,  თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო. სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში, ზურაბ ჟვანიას სახელობის სკოლა ახორციელებს.