დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ცხელი ხაზი - 15 05

ორშაბათი - პარასკევი 09:00 - 18:00

საინტეგრაციო პროგრამა

საქართველოს მთავრობისა და სსიპ – დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ეს უკანასკნელი კი ძალზედ მნიშვნელოვანია საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა თვითდამკვიდრებისთვის.

ინტეგრაციის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა