დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ცხელი ხაზი - 15 05

ორშაბათი - პარასკევი 09:00 - 18:00

დევნილთა განსახლების წესში ცვლილებები შევიდა

დევნილთა განსახლების წესში ცვლილებები შევიდა

დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესში ცვლილებები შევიდა, რომლის შედეგად განსახლების პროცესი კიდევ უფრო დაიხვეწა და დევნილთა საჭიროებებზე მორგებული გახდა.

ცვლილებები შეეხო ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ „სოფლად სახლის“   პროექტს, რომლის ფარგლებში თითოეული დევნილი ოჯახისთვის გამოყოფილი თანხა, მათივე მოთხოვნის გათვალისწინებით, წელს უკვე მეორედ გაიზარდა.

  • ერთსულიანი დევნილი ოჯახისთვის განსაზღვრული თანხა 22 000 ლარს შეადგენს, ხოლო  ოჯახის ყოველ შემდგომ წევრზე 3000 ლარი ემატება. მაგალითისთვის, 7-სულიან ოჯახს  დევნილთა სააგენტო სახლს, 32 000 ლარის ნაცვლად,  40 000 ლარის ფარგლებში შეუსყიდის.
  • ცვლილებების თანახმად, შესასყიდი სახლის წარმოდგენისთვის იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს, 3 თვის ნაცვლად, 6-თვიანი ვადა ეძლევათ.
  • ამასთან, მნიშვნელოვანია რომ  „სოფლად სახლის“  შესყიდვის პროცედურისას, საცხოვრებლის ღირებულების დადგენის მიზნით,  საექსპერტო დასკვნა აღარ  მომზადება, რაც  სრულად პასუხობს დევნილთა მოთხოვნას და განსახლების პროცესს რამდენიმე თვით დააჩქარებს.

დევნილთა სააგენტო განსახლების ალტერნატიულ მოდელს სთავაზობს ადმინისტრაციული დაპირების მქონე იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებსაც.

  • ადმინისტრაციული დაპირების მქონე დევნილებს  შესაძლებლობა ექნებათ, სურვილის შემთხვევაში, არ დაელოდონ მშენებლობების დასრულებას და  თავად მოიძიონ საცხოვრებელი ბინა, რომელსაც შემდგომ სააგენტო შეუსყიდის.  კვადრატული მეტრის მაქსიმალურ ღირებულებას თბილისში 550 დოლარის, ხოლო რეგიონებში 470 დოლარის  ეკვივალენტი ლარში შეადგენს. თანხის საერთო რაოდენობა ოჯახის სულადობის მიხედვით განისაზღვრება.

დევნილთა სააგენტომ ცვლილებები იძულებით გადაადგილებული ოჯახების ინტერესებს მაქსიმალურად მოარგო. გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებულ იქნა როგორც თავად დევნილთა, ისე საექსპერტო ჯგუფების წინადადებები და რეკომენდაციები.

დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესის ცვლილება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე   განხორციელდა.