დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ცხელი ხაზი - 15 05

ორშაბათი - პარასკევი 09:00 - 18:00

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამას ახორციელებს.

პროგრამის მიზანს  ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა წარმოადგენს, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 500 000 ლარზე მეტი გამოიყო.

სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამა,  შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და დასაქმების მიზნით გრანტების გაცემას, პროფესიული განათლების ხელშეწყობას, სამედიცინო დახმარებითა და დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს.

შემოსავლის წყაროს გაჩენის, დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, ჯამში, 150-მდე დაბრუნებული მიგრანტი დაფინანსდება. გრანტის მიღება შესაძლებელია როგორც საქმიანობის დაწყების, ისე გაფართოების შემთხვევაში და მისი მაქსიმალური ოდენობა 4000 ლარს შეადგენს.

პროგრამაში მონაწილეობა  საქართველოს მოქალაქეებს (ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლებით) შეუძლიათ, რომლებიც საზღვარგარეთ  12 თვეზე მეტ ხანს არალეგალურად იმყოფებოდნენ, ან ჰქონდათ განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდნენ თავშესაფრით და  სამშობლოში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაბრუნდნენ.  


გარდა ამისა, დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის  ფარგლებში 20 მოსწავლეს კომპიუტერი გადაეცემა.

კომპიუტერებით უზრუნველყოფის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს სამშობლოში დაბრუნებულ სასკოლო ასაკის მიგრანტებს სწავლების დისტანციურ რეჟიმში შეუფერხებლად ჩაერთონ.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ მოსწავლეებს, რომლებიც ოჯახთან ერთად, საზღვარგარეთ  12 თვეზე მეტ ხანს იმყოფებოდნენ და  ემიგრაციიდან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაბრუნდნენ.  


დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ინტეგრაცია-რეინტეგრაციის პროგრამების სამმართველოს - 0322140242, 558233786.

მოსწავლეთათვის კომპიუტერების შეძენის განაცხადის ფორმა  

დანართი #1 - რეგისტრაციის ფორმა

დანართი #2 - განაცხადი სოციალურ ინიციატივებზე

დანართი #3 - განაცხადი სუბსიდიაზე

მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამა