დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ცხელი ხაზი - 15 05

ორშაბათი - პარასკევი 09:00 - 18:00

ინფორმაცია სააგენტოს სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში ტექნიკა-დანადგერების შესყიდვის თაობაზე

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დევნილების, ეკომიგრანტებისა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით,  სხვადასხვა   მიზნობრივ პროგრამებს ახორციელებს.

აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში, კომისიამ  გამარჯვებული ბენეფიციარები გამოავლინა,  რომლებსაც   მათი საქმიანობისთვის საჭირო  ტექნიკა  და დანადგარები გადაეცემათ.   

აღნიშნული ტექნიკა-დანადგარების სია წარმოდგენილია დანართის სახით. დაინტერესებულ მომწოდებლებს,  შესაძლებლობა აქვთ  წინადადებები სააგენტოში (მისამართი: ქ. თბილისი, თამარაშვილის 15ა) წარმოადგინონ ან  ოფიციალური ელექტრონული ფოსტაზე გამოგზავნონ  –   info@idp.gov.ge.

დანართში მოცემული საქონლის შესყიდვა მომწოდებლებთან შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტის გაფორმების საფუძველზე განხორციელდება. ამასთან, ნივთის ერთეულის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 1000  ლარს. 

საკონტაქტო პირი:

მაიკო მიქაია 

ტელ:  599 03 54 34